back to home dude

Follow a Line

Follow a Line

Om Follow a Line

Det är din uppgift att leda bollen genom den rörliga labyrinten! Reagera så snabbt som möjligt på de olika kurvorna och hindren och försök att så bryta ditt eget rekord. Kan du tjäna tillräckligt med poäng för att spela hemligheten fri?