back to home dude

Folds

Folds

Om Folds

Använd din mus för att vika pappret och se till att det passar inom figuren! Försök i så få försök som möjligt att lösa pusslet! Lyckas du att klara 100% i varje nivå?