back to home dude

Försvara Gränsen

Försvara Gränsen

Om Försvara Gränsen

Försvara gränsen mot illegala invandrare genom att på taktiska platser placera ut vapen.