back to home dude

Följ Strålen

Följ Strålen

Om Följ Strålen

Hjälp den utomjordiska varelsen att överleva på den här konstiga planeten. Rör inte ljusstrålen och rotera skärmen om det behövs.