back to home dude

Foc/us 3D

Foc/us 3D

Om Foc/us 3D

Du sitter fast i ett rum och på bordet ligger en kamera. Använd zoomfunktionen och anvisningarna för att hitta alla gömda personager! Lyckas du att fly från den här mystiska drömmen?