back to home dude

Flippin' Dead

Flippin' Dead

Om Flippin' Dead

Ta rollen som den balla björnen och ta upp striden mot massor av zombies! Försök att överleva tills du kan öppna kistan med regnbågen, för då blir rollerna ombytta och får du jaga fienden! Kan du klara alla utmaningar?