back to home dude

Flip Cube

Flip Cube

Om Flip Cube

Flip Cube är ett utmanande reaktionsspel där du måste flytta kuben över till sidan av linjen där det inte finns några spikar. Rader med spikes kommer att dyka upp på varje sida av linjen, så välj rätt ögonblick för att hoppa över. Slingra dig mellan spikarna, även om de sitter ganska nära varandra. Det är läskigt först, men när du har fått kläm på det kan du fortsätta ett bra tag till!