back to home dude

Flash Boarders

Flash Boarders

Om Flash Boarders

Klicka på snowboarden för att ha sönder kistan framför dig och ta vaxet som ligger i den. Du förlorar ett liv när du har för lite vax eller glider emot en box.