back to home dude

Flappy Shooter

Flappy Shooter

Om Flappy Shooter

I Flappy Shooter ställs din kanon mot en vägg av block som kommer mot dig från sidan. Klicka för att fortsätta flyga medan du skjuter på blocken. Varje block tar ett visst antal träffar för att förstöra. Det kommer att ta alla dina färdigheter för att hålla din kanon flygande medan du förstör minst ett block så att du kan passera genom en klyfta i väggen när den närmar sig.