back to home dude

Flappy Killer

Flappy Killer

Om Flappy Killer

Flappy Bird anfaller! Använd dina pistoler för att knalla ner så många som möjligt. Hur länge kan du stanna i livet?