back to home dude

Flappy Color Switch

Flappy Color Switch

Om Flappy Color Switch

Se till att den färgade bollen fortsätter att sväva och går igenom den tillhörande delen av färgade balken. En gul boll kan alltså bara genom den gula delen och inte genom den röda eller den gröna. Se också upp för de punkterna på toppen och botten av fältet. Om du hamnar här kommer din färgade boll att explodera. Fortsätt så länge du kan och få den högsta poängen!