back to home dude

Flappy Bird Plant

Flappy Bird Plant

Om Flappy Bird Plant

Hjälp Flappy Bird att sväva genom luften och undvik de olika växterna som dyker fram! Tror du att du kan få den högsta poängen genom att flyga så långt som möjligt?