back to home dude

Flakboy Lab Escape

Flakboy Lab Escape

Om Flakboy Lab Escape

De håller dig fången i ett laboratorium! Hur kommer du ut härifrån? Enkelt, genom att göra vad de vill att du gör och så hela tiden komma närmre utgången. Om du är tillräckligt smart kommer du automatisk till utgången.