back to home dude

Flakboy 1

Flakboy 1

Om Flakboy 1

Försök att skada Flakboy så mycket som möjligt! Häng rummet fullt med kanoner, spikar och andra föremål och locka sedan Flakboy i fällan! Om du skadar honom tillräckligt får du gå vidare till nästa nivå!