back to home dude

Five Days at Jumpscare Academy: Dating Sim

Five Days at Jumpscare Academy: Dating Sim

Om Five Days at Jumpscare Academy: Dating Sim

Endast de allra bästa får komma till den här skolan och du är en av dem. Tyvärr kan bara två skolelever ta examen efter fem dagar. Du vill naturligtvis vara en av dem! Studera, men glöm inte att också skapa en bindning med dina skolkamrater. Även det räknas med vid din examen. Kommer du att lyckas?