back to home dude

Fit It Side

Fit It Side

Om Fit It Side

Du får några figurer och du får ett spelfält. Ditt uppdrag är att placera figurerna på brädan. De måste passa perfekt. Så titta på figurerna noggrant och låt din hjärna göra jobbet.