back to home dude

Fists of Frenzy

Fists of Frenzy

Om Fists of Frenzy

Se till att du så länge som möjligt håller dig i livet genom att slå bort alla fiender! De kan komma från fyra håll, så ha bra koll på att du träffar de rätta! Lyckas du att få den högsta poängen?