back to home dude

Fishdom - Spooky Splash

Fishdom - Spooky Splash

Om Fishdom - Spooky Splash

Gör våg- eller lodräta rader med tre eller fler identiska bitar genom att byta plats på två intilliggande bitar. Bryt gyllene stenar genom att göra rader med de övre bitarna.