back to home dude

Firedragon

Firedragon

Om Firedragon

Hjälp den här draken att få en så hög poäng som möjligt! Skjut med dina flammor på isblocken och ta upp frukten innan den försvinner igen. Varje gång du missar ett block kommer marken röra sig uppåt, varvid det blir svårare att träffa blocken!