back to home dude

Firebug 2

Firebug 2

Om Firebug 2

Se till att den brinnande mannen lyckas nå utgången från nivån genom att snabbt springa och hoppa genom nivåerna. Se till att du inte står still för länge!