back to home dude

Find Smiley

Find Smiley

Om Find Smiley

Se till att smiley hamnar under linjen genom att placera dynamit på strategiska platser. Men se upp att du inte träffar pojken!