back to home dude

Figure Skating

Figure Skating

Om Figure Skating

Rita och kopiera de rätta figurerna med din mus och släpp när flickan åker över den rätta plattformen! Utför på detta sätt ändlösa stunt och försök att få den högsta poängen!