back to home dude

Feverish Crane

Feverish Crane

Om Feverish Crane

En kranautomat full med vita kaniner. Vita kaniner och blåa fiender. Ta bort fienderna så snabbt som möjligt ur kranautomaten och ha också koll på dina egna kaniner. Det kommer hela till fler, så se till att de inte kommer till taket. Det finns också uppgraderingar tillgängliga för kranautomaten. Vad väntar du på? Börja med att gripa!