back to home dude

Feed Prumpa

Feed Prumpa

Om Feed Prumpa

Prumpa är hungrig och ser goda munkar ligga. Tyvärr kan han inte själv nå dem. Vill du hjälpa att mata den här gulliga elefanten? Ta bort stenar, så att munkarna kan rulla och komma till Prumpa. Han kommer att vara dig evigt tacksam!