back to home dude

Favela Heroes

Favela Heroes

Om Favela Heroes

Se till att bilarna inte kan nå andra sidan av ghettot. Placera ut dina män på strategiska platser eller förstör vägen för att sinka bilarna.