back to home dude

Fatal Fighters

Fatal Fighters

Om Fatal Fighters

Det är dags för ett spännande slagsmål! Ta bort grupper stenar med samma färg för att så samla dina krafter och slå sedan till. Lyckas du att besegra alla personager i det här spelet?