back to home dude

Fastback

Fastback

Om Fastback

Arbetstagarna i företaget vill blåsa upp allt! Res snabbt tillbaka i tiden och försök så snabbt som möjligt att elimenera alla fiender. Om du inte lyckas med det kan du resa tillbaka till den förra punkten för att så försöka på nytt varje gång!