back to home dude

Fast Ninja

Fast Ninja

Om Fast Ninja

Det här är den snabbaste Ninjan som någonsin har funnits! Samla alla mynt så att du förtjänar powerups.