back to home dude

Fart Kaiju Fart

Fart Kaiju Fart

Om Fart Kaiju Fart

Prutta för att så sväva genom luften och försök på detta sätt att avlägga ett så långt avstånd som möjligt! Samla på vägen äggen så att du senare kan köpa en av de olika tilläggen i butiken. Lyckas du att få den högsta poängen?