back to home dude

Farm Jelly Puzzle

Farm Jelly Puzzle

Om Farm Jelly Puzzle

Det är alltid jätte kul på bondgården. Idag är det skördedag, låt oss se vad som finns. Kan du samla alla likadana föremål tillsammans? Släpa samma ikoner i grupper med tre. Kan du klara alla nivåer?