back to home dude

Fantasy Carnage

Fantasy Carnage

Om Fantasy Carnage

Du står inget ont anande vid ditt hus, men plötsligt anfaller de utomjordiska varelserna! Använd ditt gevär för att rasande snabbt knalla ner dem innan de får tag i dig. Ta upp powerups för att få ett starkare vapen!