back to home dude

Fanged Fun 2

Fanged Fun 2

Om Fanged Fun 2

Hjälp blocken att nå sitt mål. Om du klickar på dem, blir de bollar. Klicka snabbt igen så att de blir fyrkanter, annars ramlar de ner