back to home dude

Faerie Alchemy

Faerie Alchemy

Om Faerie Alchemy

Kasta olika symboler tillsammans! När 3 eller fler av samma sort ligger vid varandra kommer de att förändras i en ny sort. Fortsätt att upprepa den här processen och försök att få den högsta poängen!