back to home dude

Färgade Former

Färgade Former

Om Färgade Former

Gör en så lång serie som möjligt, genom att hela tiden komma emot ett block med samma färg eller form med blocket som du kan förflytta med din mus