back to home dude

Extreme Moto X Challenge

Extreme Moto X Challenge

Om Extreme Moto X Challenge

Gasa och kör så snabbt som möjligt denna spännande rutt. Kör över stålbalkar och hoppa i det rätta ögonblicket. Se till att du är snabb och att du får så många poäng som möjligt. För en högre poäng utför du tuffa stunt och se till att du inte faller.