back to home dude

Extreme Car Madness

Extreme Car Madness

Om Extreme Car Madness

Medans den här bilen kör genom omgivningen är det upp till dig att i de rätta ögonblicken hoppa och utföra vansinniga stunt! Se till att du plockar upp dina power-ups för att längre köra vidare och tjäna tillräckligt med pengar så att du efteråt kan spela en av de många tilläggen fria. Kommer du att så lyckas få alla vagnar i spelet?