back to home dude

Exploration Lite: Mining

Exploration Lite: Mining

Om Exploration Lite: Mining

Ta din spade och börja att gräva. Se till att du får extra tid, samla pengar och låt bomberna explodera. Det största målet är att nå skatten. Hur långt kommer du i det här spelet som är inspirerat av World of Minecraft?