back to home dude

Expanded It

Expanded It

Om Expanded It

Klicka på de blåa blocken för att pumpa upp dem. Försök att med ett av blocken komma till höjdlinjen för att vinna nivån.