back to home dude

Exorcist

Exorcist

Om Exorcist

Fräls oss från det onda. Du är exorcisten. Skickad av gud, måste du frälsa alla onda varelser ur deras lidande. Hur? Genom att skjuta ner dem med gudomlig intervention. Med varje varelse som du skjuter ner blir du starkare och starkare.