back to home dude

Exit Searcher

Exit Searcher

Om Exit Searcher

Utgången blir blockerad av träkistor. Så kommer du aldrig ut! Sätt igång och tänk noga efter innan du förflyttar kistorna. Är de redan flyttade, kan du inte mer tillbaka. Ju längre du kommer, desto svårare blir det. Tack och lov låter du dig inte stoppas!