back to home dude

Exit 2

Exit 2

Om Exit 2

Finn nycklarna och ta dig till rätt dörr för att gå till nästa nivå. Somliga brickor kan ramla ned, så tänk igenom ordentligt vilken väg du tar.