back to home dude

Evolution Online

Evolution Online

Om Evolution Online

Evolution Online är ett roligt pussel där du måste matcha ihop två eller fler av samma typ monster. Varje match kommer att omvandlas till ett nytt monster med ett högre nummervärde. Kan du låsa upp alla tolv monster vartefter gallret blir mer och mer trångt med olika monster? Försök att välja rätt monster att slå samman. Monstret du klickar på bestämmer positionen för det nya monstret som du skapar.