back to home dude

Escape to Hell

Escape to Hell

Om Escape to Hell

Hjälp den lilla djävulen att slutföra alla utmanande missioner! Använd dig av dina vapen för att slå omkull fienden och samla så många mynt som möjligt så att du kan köpa nya tillägg i butiken. Kan du på detta sätt spela alla världarna fria?