back to home dude

Escape the Volcano Dungeon of Dread!

Escape the Volcano Dungeon of Dread!

Om Escape the Volcano Dungeon of Dread!

Du måste vara snabb, du måste vara stark, du måste handla snabbt. Magman fortsätter hela tiden att stiga och du måste se till att hitta en utväg. Vill du också ta skatterna på vägen? Det är upp till dig. Men var jätte snabb. Vulkanen väntar inte på någon.