back to home dude

Escape The GCA Lab

Escape The GCA Lab

Om Escape The GCA Lab

Använd din mus för att genomsöka de olika rummen och försök att hitta en utväg! Ta med föremål som du senare kan använda och lös pusslen för att komma vidare. Lyckas du att fly?