back to home dude

Escape the Bomb

Escape the Bomb

Om Escape the Bomb

Du sitter inlåst i ett rum. Gå på jakt efter föremål som kan komma till pass och gör allt för att lösa de utmanande pusslen! Kommer du att lyckas fly innan bomben exploderar?