back to home dude

Escape Pyramid

Escape Pyramid

Om Escape Pyramid

Under en semester i Egyten har du gått vilse i en pyramid! Du kan inte hitta utgången någonstans. Hjälp! Gå snabbt på jakt efter saker och tips som kan hjälpa dig att hitta tillbaka utgången.