back to home dude

Escape from the VBP

Escape from the VBP

Om Escape from the VBP

Fly med ditt pixelskepp från Very Bad Planet. På denna fruktansvärda planet finns det fullt av faror. Flyg runt den eller köp en kanon och spräng den i bitar. Samla guld att köpa uppgraderingar med till ditt skepp och slåss mot andra spelare på online highscore listan.