back to home dude

Escape From Jay is Games

Escape From Jay is Games

Om Escape From Jay is Games

Det här utrymmet står fullt med alla möjliga slags speldatorer. Visst gillar du att spela, men nu vill du ändå gärna gå iväg. För det måste du först spela olika spel. Starta spelet och upptäck hur du kan spela dig själv till utgången.