back to home dude

Eraticator

Eraticator

Om Eraticator

Det är din uppgift att utrota alla råttor! Ge dig in i de olika rummen i huset och använd föremålen för att utplåna odjuren. Ju snabbare du är, desto högre blir din poäng!